Svět je               velké               video!


           
  

Bájný ostrov Sicílie

5. května 2006 v 11:12 |  Cestování světem
Ostrov leží uprostřed Středozemního moře, mezi italskou pevninou a Afrikou a náleží pro své přírodní krásy, umělecké poklady a významný stupeň civilizace k nejznámějším oblastem celého Středomoří.
Dovolte, abych ocitoval část z webové stránky jedné cestovní agentury, která láká turisty k návštěvě této oblasti. Po přečtení všech materiálů jsem se nechal zlákat a asi se toto léto na Sicílii a Liparské ostrovy zajedu podívat. Cestovatelská vášeň je silnější než já... Už abych si připravoval kameru a foťák na krásné záběry... Pokud chcete vědět co mne tak zaujalo, tak si přečtite spolu se mnou následující informace:
Historie
V historii bylo o Sicílii mnohokráte bojováno a v panování se vystřídalo mnoho uchvatitelů: Řekové, Kartaginci, Římané, Byzantinci, Arabové, Normané, vládcové z Anjou, Aragonci i Francouzi. Ti všichni podstatně ovlivnili vývoj sicilské kultury a zanechali na ostrově svědectví své doby. Nejvíce uměleckohistorických památek zůstalo na Sicílii po Řecích. Zejména v městech Syrakusy (Siracusa) (řecké divadlo, chrám bohyně Athény), Agrigentum / řecké Akragas/ (velký komplex chrámů), Segesta (zřícení chrámů), Taormina(divadlo), Gela (zbytky řeckých opevnění z 5.stol.př.n.l.), Tindari (Tyndaris - velké vykopávky) a v mnohých dalších. Nálezy z těchto míst obohacují především Národní muzeum v Palermu a muzeum v Syrakusách. Římané zanechali snad nejcennější památky ve vzácných mozaikách v malebném městě Piazza Armerina. Hlavní město Palermo má velkolepé památky normanské epochy; chrám della Martorana, Cappella Palatina se zářivou byzantskou mozaikou, katedrálou, chrám San Giovanni degli Eremiti a několik paláců. Ze stejného údobí jsou chrámy ve městech Monreale a Cefalú. Baroktní stavby naleznete v Palermu, Katánii a Syrakusách, nádherná je bazilika San Giorgio ve městě Ragusa. Krásné na Sicílli kromě četných kulturních památek je i typická středomořská krajina a jedna z největších činných sopek naši Země - Etna, jejíž po většinu roku sněhem pokrytý vrchol ční ve východní části Sicílie do výše 3263 m. Její hlavní kráter je obklopen dalšími více než 200 malými krátery. Je opravdu nádherná i když mě udivuje odvaha lidí, kteří žijí přímo pod sopkou se které se většinou koří a nikdo neví kdy si usmyslí vybouchnout.
Sicílie - základní informace
Úřední název: Regione Sicilia
Úřední jazyk: Italština
Měna: EURO
Rozloha: 25 426 km2
Počet obyvatel: 5,1 milionu
Hlavní město: Palermo - 700. 000 obyvatel
Nejvyšší představitel: Prezident regionu Sicílie
Správní členění: 9 provincií
Povrch
Východní pobřeží tvoří převážně ruly a slídové břidlice. Na severu jsou pískovce a jílové břidlice tvořící pohoří Monti Nebrodi a Madonie. Svou výškou 1000 až 2000 m tvoří páteř ostrova jako sicilské Apeniny. V oblasti mezi Palermem a Trapani jsou Triasové vápence s charakteristickými vrchy Monte Pellegrina a Monte Erice. Podstatná část jihu je složena z hlín a slíd, které jsou občas vystřídány sádrovcovými, slídovými, slepencovými a vápencovými skalami. V této části je Sicílie vrchovinou prakticky bez stromů. Ve středověku byla obilnicí Říma a i dnes se u nachází rozsáhlé lány. Messinská úžina a část Tyrhénského moře jsou geologickým zlomem projevujícím se v silných zemětřeseních a intenzivní vulkanickou činností. Symbolem Sicílie je 3340 metrů vysoká Etna. tato aktivní sopka tvoří uříznutý kužel s témeř kruhovou základnou o průměru 40 km a obvodu 165 km. Kromě hlavních čtyř kráterů má ještě boční, tzv. parazitické, kterých je asi 200. V zimě je střediskem zimních sportů a sníh se tu drží až do pozdního jara. Na ostrově je mnoho menších říček, které v létě často vysychají, a přibližně 30 jezer.
Zvířata
Živočišných druhů na ostrově příliš není. Ze savců zde žijí hlavně divocí králíci, lišky a kuny. Bohatěji je zastoupeno ptactvo.z mořských ryb jsou nejvíce rozšířeni tuňáci v oblasti Egardských ostrovů.
Květena
3000 druhů, což je nejvíce ze všech ostrovů Středozemního moře. K jejich šíření přispívají především tažní ptáci, kteří na Sicílii odedávna zanechávají semena z nejrůznějších zemí. Rozmanitost rostlinných kultur úzce souvisí s pestrostí národů, které v historii Sicílii obývaly. Řekové přinesli vinnou révu a olivy, Římané ostrov využíval jako obilnici, jelikož se zde odjakživa dobře dařilo pšenici, která se sklízí už začátkem léta. Některé odrůdy pšenice se používají k výrobě typických těstovin a chleba, kterému dodávají specifickou chuť. V 8. století přišli na Sicílii Arabové, kteří s sebou přinesli cukrovou třtinu, palmu datlovou, citrusy, papyrus a přispěli výrazně ke kultivaci rostlin. Rozlehlé lány obilí byly přeměňovány na ovocné zahrady podobné těm, které jsou dnes tradiční pro oblast severní Afriky. Ve středověku se na Sicílii rozšířily nové kulturní plodiny jako kukuřice, brambory a rajčata. Návštěvníci ostrova rozhodně nepřehlédnou rozlehlé olivové háje, vinice, citroníky, pomerančovníky a opuncie. Celou škálu doplňují ještě pistácie, třešně a jabloně, dubové a lipové lesy včetně alpské květeny.
Počasí
Sicílie má středomořské podnebí se suchými léty a mírnými zimami. Pobřežní pás má subtropické podnebí s teplými a suchými léty a mírnými a deštivými zimami. Průměrná teplota v lednu dosahuje 10°C. V letních měsících zde prakticky neprší. Teploty moře u východního pobřeží Sicílie jsou v květnu 18°C, srpnu 24°C a v říjnu opět kolem 18°C.
Obyvatelstvo
Na ostrově žije asi 5 miliónů obyvatel. Jejich hustota je 194/km2 (v celé Itálii je to 179 lidí na km2). Třetina jich žije ve velkých městech. Už po staletí je přitom významná emigrace, ať už do severní Itálie, tak do ciziny.
Palermo
Hlavní město Sicílie, sídlem univerzity a arcibiskupa. Je tu strašně mnoho věci shlédnutí, ani by se tu nevešlo všechno popsat…půvabu a přitažlivosti mu dodávají četné paláce a vily, kostely a zahrady. Téměř ve středu města je náměstíčko Quattro Canti, je utvářeno stavbami španělského baroka - má sochy městských světců a španělských králů a sousoší na kašně personifikuje roční období.
Na obrázku Katedrála a arcibiskupský palác. Kostel San Giovanni degli Eremiti (1131-1133) s růžovými kupolemi, tropickou vegetací a v zeleni se utápějící křížovou chodbou, katakomby z pohřebištěm lidí.
Taormina
Antické město Tauromenion, založeno Řeky ve 4. stol. př.n.l., dnes světoznámé letní i zimní klimatické lázně na východním pobřeží Sicílie, považované pro svou jedinečnou polohu za jedno z nejkrásnějších míst Itálie. Do města se dostanete pomocí lanovky, autem nebo pešky. / autobusy nemají přístup / Nejvýznamnější stavby ve městě jsou z konce středověku: věž starého opatství, dóm z 13. stol., Palazzo Santo Stefano ze 14.-15. stol., Palazzo Corvaia z 15. stol. S gotickým portálem a nádvořím a sousední kostel sv. Kateřiny ze 16. stol.. Z dob založení města jsou zachovány části městských hradeb a základy řeckých chrámů. Nádherný je výhled na moře a sněhem pokrytý vrchol Etny z druhého největšího řeckého divadla na Sicílii ( 109 m průměr hlediště) z 3. stol. př.n.l., které přestavěli Římané v 2. stol. n.l.., a to z nejvyšších řad sedadel.
Siracusa
Původně Řeky založené město v r. 734 př.n.l., ovládalo Siciliia soupeřilo s Aténamí, Kartágem a Římem.Prohlídku města lze absolvovat v 1 dni. V antické části na pevnině jsou ve skále zbytky římského amfiteátru, dále Latomia del Paradiso, propadlé podzemní kamenolomy, nyní nádherné pomerančovníkové sady s umělou jeskyní ve tvaru ucha (65 m dlouhá, 23 m vysoká) tzv. Ucho Dionýsovo.Nachází se tu jedno z největších a nejlépe zachovaných antických divadel na světě a to Řecké divadlo (Teatro greco) z 5. stol. př.n.l.. Za divadlem je Fontana Aretusa, kdysi zdroj pitné vody pro město.Zajímavý výlet je asi 7 km k jedné z největších a nejzachovalejších antických pevností Castello Eurialo ( 402-397 př.n.l. ). Doporučuji přejít po mostě Ponte Nuovo na ostrov Ortygia. Na Piazza Pancali jsou zbytky nejstaršího řeckého chrámu na Sicílii, který Arabové přeměnily v mešitu. Na Piazza del Duomo se nachází budova archeologického muzea, kde zejména v přízemí je velmi významná sbírka řeckého antického umění. V blízkém okolí doporučuji zhlédnout velkolepé pohřebiště Pantalica (asi 24 km) s více než 5000 hroby vytesanými do skály.

Monreale
Město leží na horské plošině nedaleko Palerma; vzniklo na místě někdejší arabské vesnice kolem dómu z roku 1174 a benediktinského panství. Dóm je pokládán za jeden z nejkrásnějších sicilských kostelů. Bohatě zdobené průčelí, původní bronzová brána z 12. stol. (vytvořil mistr Bonanus). Uvnitř se tyčí 18 sloupů, získaných z různých římských chrámů. Vnitřní chrámová výzdoba byla vytvořena pod vlivem arabského umění. Určitě Vás upoutají mozaiky z 12. stol., představující úplný soubor výjevů ze Starého a Nového zákona. Neméně zajímavá je i křížová chodba (Chiostro) s pozoruhodnou maurskou kašnou, která sloužila očistě mnichů; odtud je nejhezčí pohled na celý dóm.


TINDARI
Poutní místo, které se majestátně tyčí na hoře nad městečkem Oliveri. Ve zdejším kostele Santuarioj e umístěna soška Černé Madonny. Mimoto tu můžeme spatřit solná jezírka, archeologické vykopávky nebo se kochat výhledem na Etnu.
ETNA


Jedna z největších dosud činných sopek světa. Vrchol je téměř stále pokryt sněhem, kromě hlavního kráteru se vyskytuje ještě téměř 200 vedlejších. Největší výbuch se odehrál v roce 1669, kdy se proudy lávy valily až do moře a zpustošily město Catanii. Etna je viditelná z okruhu 250 km a je porostlá třemi druhy vegetace.; ve spodním pásmu pomerančovníky, olivy, agave, fíkovníky a samozřejmě i vinná réva. O pět set metrů výše rostou kaštany, duby, buky, břízy. Nad pásmem přes 2100 m vegetace téměř mizí až na jalovce a křoviny rostliny Astragalus Aetnensis. Na Etnu vedou komunikace; osmnáctikilometrová silnice z Nicolosi do Casa Cantoniera, odtud lanovka k vrcholu Torre del Filosofo (2935 m). Odtud je k okraji hlavního kráteru asi 45 min.
Víte že Etna je neustále sledována z různých pohledů celkem 9-ti webovými kamerami??? Chcete se taky právě teď na Etnu podívat očima těchto kamer??? Není nic jednoduššího! Stačí když kliknete na t e n t o odkaz, nebo na t e n t o odkaz.

Slibuji, že po návratu se s vámi podělím o zážitky zajímavé postřehy i o obrazové záznamy přírodních krás Sicílie i Liparských ostrovů, o kterých uvedu mimochodem podrobnější údaje na jiné stránce mého blogu. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 lala kros lala kros | 19. prosince 2006 v 12:19 | Reagovat

golam

2 har har | 19. prosince 2006 v 12:20 | Reagovat

sme super ale mohli byste dat vic pohledu na letadla

3 pan7 pan7 | E-mail | 29. června 2007 v 16:56 | Reagovat

Je to pěkné, chystám se na "dovču" právě na Sicílii a zde informace mi přišli k užitku, dík.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama